Правила о приватности

Na šta se odnosi ova izjava o privatnosti?

Ova izjava o privatnosti se odnosi na vaše lične podatke koji se prikupljaju i obrađuju preko veb-sajtova, aplikacija za mobilne uređaje i drugih usluga i proizvoda koji prikupljaju ili obrađuju podatke i prikazuju ovu izjavu koja pripada kompaniji Mars, Incorporated i njenoj porodici kompanija. Ova izjava se ne odnosi na veb-sajtove, aplikacije za mobilne uređaje i druge usluge i proizvode onih kompanija koje ne prikazuju ili ne nude link ka ovoj izjavi o privatnosti ili koje imaju svoju izjavu o privatnosti. Ova izjava o privatnosti se odnosi na vaše lične podatke, a to su svi podaci ili kombinacije podataka koji se opravdano mogu upotrebiti za vašu identifikaciju.

Našu izjavu o privatnosti prilagođavamo lokalnim zakonima o zaštiti podataka i sarađujemo s lokalnim organima zaduženim za zaštitu podataka ukoliko veruju da je došlo do problema s privatnošću.

Ukoliko se nalazite u Evropskoj uniji, podružnica ili partner kompanije Mars koja poseduje i upravlja veb-sajtom koji posećujete će biti kontrolor podataka odgovoran za prikupljanje i korišćenje vaših ličnih informacija. Ukoliko imate pitanja o tome kako se lični podaci koriste, možete kontaktirati sa kontrolorom podataka preko Globalnog službenika za zaštitu privatnosti čiji se kontakt podaci nalaze niže.

Koje podatke prikupljamo i obrađujemo?

Možemo prikupiti ili obraditi razne podatke koje nam pružate, uključujući detalje o ličnom kontaktu i podatke o vašim kupovinama i zaposlenju ili demografske podatke.

 • Detalji o ličnom kontaktu uključuju podatke kao što su imena, adrese, telefonski brojevi ili adrese e-pošte koje nam prilažete tokom registracije na internetu ili kada poslujete s nama ili kada nam pružate usluge; neki veb-sajtovi vam omogućavaju da postavite korisničko ime i lozinku za kreiranje naloga.
 • Podaci o kupovinama uključuju podatke o kupovinama koje obavljate na našim veb-sajtovima, uključujući informacije o platnim karticama i detalje o isporuci.
 • Podaci o zaposlenju uključuju vaše navedene želje o zaposlenju, radno iskustvo i informacije unete na prijavama koje su nam dostavljene putem interneta.
 • Demografski podaci uključuju podatke kao što su starost, pol, informacije o hobiju i aktivnostima, ukusu i ostale informacije o sklonostima.

Možemo prikupljati informacije iz drugih izvora, uključujući liste kontakata i demografske informacije od trećih strana i drugih izvora. Ovi podaci se mogu kombinovati sa drugim informacijama koje prikupljamo i koristimo u svrhe koje su opisane u ovoj izjavi o privatnosti.

Određene vrste informacija prikupljamo i automatski:

 • Vašu IP adresu ili identifikator uređaja, operativni sistem vašeg uređaja, vrstu pregledača, veb-sajtove koje ste posetili pre ili posle posete našem veb-sajtu, stranice koje ste gledali i aktivnosti na našem veb-sajtu, kao i vašu interakciju s oglasima.
 • Servisi trećih strana ili partneri za oglašavanje takođe mogu prikupljati podatke automatski.
 • Saznajte više o našim praksama prikupljanja informacija niže .

Ovi podaci se prikupljaju direktno od vas i preko trećih strana koje ste ovlastili da pružaju ovakve lične podatke i, gde je to dozvoljeno zakonom, preko javno dostupnih izvora kao što su društvene mreže.

Zašto prikupljamo i kako koristimo vaše podatke?

Možemo koristiti vaše podatke u više svrha koje uključuju: pružanje proizvoda ili usluga koje zahtevate; sprovođenje promocija (nagradnih igara, konkursa i ponuda); komunikaciju s vama; slanje reklamnih materijala; poboljšanje naših veb-sajtova, proizvoda i usluga; i u ostale legitimne poslovne svrhe koje su objašnjene na sledeći način:

 • Pružanje funkcija, proizvoda i usluga koje zahtevate: Možemo koristiti podatke koje prikupljamo o vama da bismo ispunili vaše zahteve i omogućili vam korišćenje naših funkcija, proizvoda i usluga.
 • Prijava, konkursi i promocije: Možemo koristiti vaše podatke da bismo vas prijavili na konkurse, obavestili o rezultatima i prijavili za određene funkcije, proizvode i usluge u skladu s vašim odabranim marketinškim željama.
 • Da bismo komunicirali s vama i pružili vam informacije: Možemo koristiti vaše podatke da bismo komunicirali s vama, odgovorili na vaša pitanja ili komentare, pružili vam najnovije informacije i vesti i da bismo vas obavestili kada se pojave slobodna radna mesta koja odgovaraju vašem profilu (ukoliko ste poslali svoj CV). Takođe, možemo koristiti vaše podatke da bismo vam pružili personalizovani sadržaj, informacije i da bismo vam slali brošure, kupone, uzorke, ponude i druge informacije o proizvodima naše kompanije ili kompanija iz naše porodice. Pitamo posetioce koji ostavljaju adrese e-pošte da navedu da li žele da primaju još informacija ili vesti od nas ili s našeg veb-sajta i nastavićemo da komuniciramo samo s onima koji to budu zahtevali. Možemo vas pitati i da li želite da primate informacije o drugim proizvodima kompanija iz naše porodice. Posetiocima nudimo i opciju odjavljivanja u svakom trenutku ukoliko više ne žele da dobijaju e-poštu i druge informacije od nas.
 • Kada ispunjavamo svoje ugovorne obaveze prema vama - po potrebi možemo koristiti vaše podatke u vezi s vašim ugovorom o zaposlenju ili pružanju usluga kada radite za nas kao zaposleni ili kao pružalac usluga ili kada se prijavljujete na radno mesto kod nas.Ako ste naš kupac ili korisnik naših usluga, koristićemo vaše lične podatke da bismo ispunili svoje obaveze koje prema vama imamo po ugovoru.
 • Da bismo vam slali relevantne reklamne materijale: Možemo kupiti ili koristiti liste prijavljenih adresa e-pošte da bismo kontaktirali sa potencijalnim kupcima za koje verujemo da mogu biti zainteresovani za proizvode ili usluge kompanija iz Mars porodice kompanija. Poštovaćemo zahteve za odjavljivanje i zatražićemo garancije od dobavljača listi da adrese e-pošte koje dobijamo pripadaju samo onim kupcima koji su izrazili želju da primaju ponude i informacije e-poštom. Takođe, možemo koristiti demografske podatke i informacije o iskazanim željama da bismo korisnicima omogućili ciljano oglašavanje proizvoda i usluga kompanije Mars koji za njih imaju najveći značaj. Ovo je osmišljeno tako da korisnici vide reklame proizvoda za koje postoji velika verovatnoća da će ih interesovati i da oglašivači mogu da prikazuju reklame ljudima za koje postoji velika verovatnoća da će na njih reagovati. Za više informacija o našim praksama oglašavanja pogledajte odeljak Kakva je naša politika oglašavanja na internetu u nastavku.
 • Da bismo vam slali druge ponude: Ponekad će vam naši brendovi poštom slati ponude, kupone i informacije, uključujući i kataloge. Na primer, kada kupci poruče nešto na internetu u našim kataloškim prodavnicama ili se prijave za neki od naših kataloga na internetu, možemo ih dodati na listu klijenata kojima šaljemo taj katalog. Takođe, možemo koristiti liste koje dobijamo od trećih strana ili iz javnih izvora da bismo vam slali ove informacije i, kao što je ustaljena praksa u poslovanju preko kataloga, možemo razmenjivati imena i adrese (ali ne i adrese e-pošte za koje nemamo pristanak) naših kataloških kupaca sa drugim kataloškim kompanijama koje takođe mogu uspostaviti kontakt sa vama putem pošte. U svakom trenutku se možete odjaviti sa liste primanja informacija van mreže naših brendova.
 • Da bismo unapredili naše veb-sajtove, funkcije, proizvode i usluge: Informacije koje prikupljamo možemo koristiti za poboljšanje ponude Mars porodice proizvoda, usluga, kao i naših veb-sajtova i funkcija.
 • Za određene automatizovane aktivnosti povezane s donošenjem odluka: Informacije koje prikupljamo možemo koristiti za oglašavanje na internetu ili/i za kreiranje vašeg profila ličnosti. Detalji o ličnim podacima koje prikupljamo, o tome kako ih koristimo i kako možete obustaviti svako automatizovano donošenja odluka su objašnjeni u nastavku.

Kako prosleđujemo i otkrivamo vaše podatke?

Vaše podatke možemo da delimo i otkrivamo:

 • Kompaniji Mars i Mars porodici kompanija;
 • Prodavcima i predstavnicima. Na primer, vaše podatke možemo podeliti s kompanijama koje smo angažovali za pružanje usluga u naše ime. Kada delimo podatke s drugim kompanijama koje pružaju usluge u naše ime, one nemaju dozvolu da ih koriste u druge svrhe i moraju ih čuvati kao poverljive ukoliko se vi ne saglasite sa drugačijim postupanjem.
 • Kada se vaši podaci prenose zajedno s drugom poslovnom imovinom.

Takođe možemo prosleđivati ili otkrivati lične podatke, uključujući i sadržaj vaših poruka:

 • U cilju poštovanja zakona ili odgovora na zakonske postupke ili zakonske zahteve, uključujući i postupke agencija za sprovođenje zakona i vladinih agencija.
 • U cilju sprovođenja istraga o prigovoru potrošača ili mogućim kršenjima zakona, kako bismo zaštitili integritet veb-sajta, ispunili vaše zahteve ili sarađivali u pravnoj istrazi.
 • Da bismo zaštitili prava ili imovinu Mars porodice kompanija ili naših kupaca, uključujući poštovanje uslova kojima se reguliše korišćenje usluga.
 • U cilju postupanja u dobroj veri da su pristup i otkrivanje podataka neophodni za zaštitu bezbednosti naših saradnika, kupaca ili javnosti.

Imajte u vidu da naši veb-sajtovi mogu sadržati linkove prema veb-sajtovima trećih strana čije se prakse zaštite privatnosti mogu razlikovati od naših. Ukoliko unesete lične podatke na nekoj od tih veb-stranica, vaše podatke regulišu politike zaštite privatnosti na tim veb-sajtovima.Preporučujemo vam da pročitate izjavu o privatnosti svakog veb-sajta koji posetite.

Šta se dešava sa privatnošću dece?

Naši veb-sajtovi su osmišljeni i namenjeni prvenstveno odraslim osobama i tinejdžerima (od 13 godina i starijim) i nisu namenjeni deci ispod 13 godina. U skladu sa Zakonom o zaštiti privatnosti dece na internetu ((Children’s Online Privacy Protection Act) (COPPA)), ne prikupljamo s namerom i ne čuvamo lične podatke o deci mlađoj od 13 godina i naši veb-sajtovi nisu osmišljeni tako da prikupljaju lične podatke o deci mlađoj od 13 godina. Kod tinejdžera mlađih od 16 godina, pribavljamo saglasnost roditelja pre nego što im dozvolimo da unesu lične podatke na Mars putem naših veb-sajtova, da postuju materijale ili otpremaju fotografije ili informacije. Preduzećemo mere da potvrdimo saglasnost roditelja, koristeći dostupnu tehnologiju. Od posetilaca možemo tražiti da unesu datum rođenja kako bismo maloletnicima ograničili pristup određenim veb-sajtovima, njihovim delovima ili funkcijama. Kada lokalni zakoni propisuju viši starosni prag, radimo u skladu sa takvim zahtevima. Više informacija potražite u našoj Specijalnoj napomeni za roditelje i Pravilniku o marketingu kompanije Mars.

Kakve su naše politike u pogledu oglašavanja na internetu zasnovanog na interesovanju?

Podržavamo program Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising (Samoregulatorni principi za bihevioralno oglašavanje na internetu) udruženja „Digital Advertising Alliance" u Sjedinjenim Američkim Državama koji važi za potrošače u Sjedinjenim Američkim Državama. Više informacija o ovim principima možete pronaći ovde. Očekuje se da oglasi koje postavljamo na internet pomoću podataka zasnovanih na interesovanju budu praćeni ikonom opcije oglašavanja kako bi potrošači lakše razumeli kako se njihovi podaci prikupljaju i koriste i da bi se potrošačima koji žele da imaju bolju kontrolu pružila mogućnost izbora. Ikona izgleda ovako:

logo

Ako kliknete na ikonu kada se pojavi, možete da pregledate informacije (i pratite informacije) o oglasima na internetu koji su zasnovani na interesovanju, uključujući informacije o tome ko prikuplja i koristi vaše podatke na internetu, kako možete da uskratite pristanak za prijem takvih oglasa i ostalo.

Kako prikazujemo oglase kroz oglašavanje na internetu zasnovano na interesovanju?

Povremeno prikazujemo oglase na našoj mreži veb-sajtova koji su u našem vlasništvu i kojima upravljamo, ali i na veb-sajtovima trećih lica. Kada posetite neki od naših veb-sajtova ili pregledate oglase koje postavljamo na drugim mestima na internetu, možete da vidite različite vrste oglasa, kao što su tekstualni oglasi pored rezultata pretrage ili video oglasi na veb-stranicama. Ponekad se ti oglasi zasnivaju na sadržaju stranica na kojima se pojavljuju. U drugim slučajevima, ti oglasi se generišu uklapanjem odgovarajućeg oglasa sa vašim interesovanjima izvedenim iz podataka o vašim aktivnostima na internetu koji su prikupljani tokom vremena. Cilj oglašavanja zasnovanog na interesovanju je prikazivanje oglasa koji su najrelevantniji za vas.

Da bismo to postigli, mi i neke od naših kompanija za oglašavanje trećih strana koristimo tehnologije poput kolačića i veb-svetionika za prikupljanje informacija o vašoj interakciji sa našim veb-sajtovima i drugim veb-sajtovima trećih strana („podaci sa mreže“). Ovi podaci sa mreže generalno ne identifikuju vas lično i obično se prikupljaju zajedno s ostalim podacima da bi se kreirali segmenti – grupe korisnika i određene interesne kategorije koje smo izveli na osnovu više faktora (na primer, „navijač“). Podaci sa mreže mogu da obuhvate:

•Veb-stranice, proizvode i usluge kojima pristupate i linkove na koje kliknete dok koristite naše veb-sajtove i usluge, kao i veb-sajtove trećih strana;

•Naše poruke e-pošte koje čitate i linkove u tim porukama na koje kliknete;

•Da li ste kliknuli na oglase koji su vam prikazani;

•Demografske podatke ili podatke o interesovanju, uključujući opštu geografsku lokaciju izvedenu iz IP adrese; i

•Termine za pretragu koje unesete kada koristite određene usluge pretrage.

Mi i naši nezavisni partneri za oglašavanje koristimo ove podatke sa interneta da bismo dobili precizniju sliku o interesovanjima publike sa kojom smo u interakciji – uključujući vas – da bismo mogli da prikazujemo oglase koji su relevantniji za ta interesovanja.

Uz to, naši nezavisni partneri za oglašavanje koriste ove podatke sa interneta u druge različite svrhe, uključujući (a) kombinovanje s oglasima koji se pojavljuju na našem veb-sajtu ili na drugim veb-sajtovima, (b) za kreiranje izveštaja o saobraćaju na veb-sajtu, statistici, podacima o oglašavanju i drugoj interakciji s oglasima i veb-sajtovima na kojima su prikazani i (c) za merenje učinka oglašavanja na internetu i putem e-pošte.

Zašto biste želeli da primate oglase zasnovane na interesovanju?

Korisnici vole da primaju oglase zasnovane na interesovanju iz više različitih razloga. Oglasi zasnovani na interesovanju su korisni jer su prilagođeniji vašim konkretnim interesovanjima.Na primer, vlasnici mačaka vide više oglasa za hranu za mačke, a manje za usluge nege pasa.Takođe postoji veća verovatnoća da će vam oglasi zasnovani na interesovanju pomoći da otkrijete nove proizvode i usluge koje su zaista relevantne za vas i vaša interesovanja. Na primer, vlasnici pasa mogu da vide oglas o najnovijim proizvodima za negu pasa, dok je veća verovatnoća da će vlasnici mačaka videti oglase za najnovije rešenje za dlake nakupljene u digestivnom traktu mačke.Ukratko, primanje oglasa zasnovanih na interesovanju može da vam omogući bolji pristup novim proizvodima, uslugama i funkcijama koje su najrelevantnije za vas, što za uzvrat može da doprinese poboljšanju vašeg života i društvenih iskustava. Takođe, nećete stalno viđati naše iste oglase jer je broj prikaza svakog oglasa zasnovanog na interesovanju ograničen. Onemogućavanjem oglasa zasnovanih na interesovanju, gubite sve ove pogodnosti.

Napomena o Google Analitici – Da bismo olakšali prijem relevantnog sadržaja, koristimo funkcije oglašavanja Google Analitike, o čemu možete saznati više i odjaviti se ovde .

Kako možete onemogućiti prijem oglasa zasnovanih na interesovanju od nas?

Ukoliko više ne želite da vam bilo koji naš američki veb-sajt prikazuje oglase zasnovane na interesovanju, možete onemogućiti oglase tako što ćete kontaktirati sa nama koristeći informacije u nastavku. Imajte u vidu da onemogućavanje oglasa ne znači da više nećete viđati naše oglase na internetu.To jednostavno znači da naši oglasi na internetu koje ćete viđati neće biti zasnovani na vašim interesovanjima.

U zavisnosti od toga gde živite, možete biti u mogućnosti da pristupite jednom pogodnom mestu na kom ćete moći da navedete važe želje, uključujući i opciju "univerzalnog" onemogućavanja prijema oglasa zasnovanih na interesovanju sa sledećim partnerima:  

U Sjedinjenim Američkim Državama, posetite ovaj veb-sajt: Ad Choices.

U Kanadi, posetite ovaj veb-sajt:Your Ad Choices.

U Evropskoj uniji, posetite ovaj veb-sajt: Your Online Choices.

 

Kada onemogućite oglase koristeći ove metode, na vaš uređaj će biti postavljen kolačić koji pokazuje da ste onemogućili prijem oglasa zasnovanih na interesovanju.Ukoliko obrišete kolačić, moraćete ponovo da onemogućite oglase.Ovi veb-sajtovi takođe sadrže detaljne informacije o oglašavanju zasnovanom na interesovanju i savete o upravljanju privatnošću na internetu. 

Obaveštenje o kolačićima

Šta su kolačići i kako ih koristimo?

„Kolačići“ su datoteke s podacima koje veb-sajt šalje vašem računaru dok pregledate veb-sajt.Ove datoteke s podacima sadrže informacije koje omogućavaju našem veb-sajtovi da pamti važne informacije koje će vaše korišćenje veb-sajta učiniti efikasnijim i korisnijim za vas. Naši veb-sajtovi koriste kolačiće u različite svrhe. Koristimo tehnologiju kolačića i IP adrese da bismo dobili podatke od posetilaca i da bismo registrovanim korisnicima pružili najbolje moguće personalizovano internet iskustvo.

Posetioci naših veb-sajtova koriste različite veb-pregledače i različite računare.Da bismo vam maksimalno olakšali posetu u odnosu na tehnologiju koju koristite, automatski beležimo podatke o tipu pregledača (npr. Internet Explorer) i operativnom sistemu (npr. Windows, Mac), kao i naziv domena posetiočevog dobavljača usluga interneta.Takođe pratimo ukupan broj posetilaca naših veb-sajtova u zbirnoj formi, što nam omogućava da ih ažuriramo i unapređujemo.Ovi podaci nam govore da li više posetilaca daje prednost određenim funkcijama ili delovima u odnosu na druge, što nam pomaže da svoje veb-sajtove održavamo svežim i zanimljivim za većinu naših korisnika. Kolačiće koristimo i da bismo sprečili decu da pristupe određenim delovima ili funkcijama veb-sajta koji su namenjeni isključivo odraslim osobama i tinejdžerima.

Kako koristimo kolačiće da personalizujemo vaše iskustvo na našim veb-sajtovima?

Tehnologija kolačića nam pomaže da prikazujemo sadržaj prilagođen interesovanjima pojedinačnih posetilaca i omogućava nam da svojim posetiocima olakšamo naručivanje proizvoda, prijavljivanje i učešće u izvlačenjima nagrada i nagradnim igrama i ponudu drugih funkcija.Veb-sajtovi koji nude kupovinu preko interneta koriste kolačiće za pamćenje i obradu stavki iz vaše korpe.U slučajevima kada naše politike i prakse to dozvoljavaju, lične podatke možemo da povežemo sa datotekom kolačića.

Da li treće strane koriste kolačiće na našem veb-sajtu?

Možemo da omogućimo trećim stranama da se oglašavaju na našim veb-sajtovima.Ne kontrolišemo kolačiće trećih strana.Postoje besplatni programi koje možete preuzeti i koji vam mogu omogućiti da postavite željene parametre i blokirate veliku većinu kolačića trećih strana na internetu.

Različite vrste kolačića koje koristimo

Kolačići koje koristimo su bazirani na vodiču Međunarodne trgovačke komore za kategorije kolačića: Strogo neophodni kolačići, kolačići performansi, kolačići funkcionalnosti i ciljani kolačići.

„Strogo neophodni" kolačići vam omogućavaju da se krećete po veb-sajtu i koristite osnovne funkcije kao što su bezbedni delovi, korpa za kupovinu i plaćanje preko interneta. Ovi kolačići ne prikupljaju nikakve informacije o vama koje se mogu upotrebiti u marketinške svrhe ili za pamćenje mesta gde ste bili na internetu. Koristimo strogo neophodne kolačiće da bismo

 • zapamtili stvari poput podataka koje ste uneli na obrascima za narudžbine kada ste odlazili na druge stranice u okviru jedne sesije
 • zapamtili robu i usluge koje ste naručili kada ste bili na stranici za zaključenje kupovine
 • identifikovali vaše prijavljivanje na veb-sajtu kompanije Mars
 • bili sigurni da ste povezani s pravom uslugom na našem veb-sajtu kada pravimo bilo kakve promene u funkcionisanju veb-sajta

Kolačići koje smo definisali kao „strogo neophodne" NEĆE biti korišćeni za

 • Prikupljanje podataka koji bi mogli biti upotrebljeni za reklamiranje proizvoda ili usluga
 • Pamćenje vaših želja ili korisničkog imena nakon trenutne posete

Kolačići „performansi" prikupljaju informacije o tome kako koristite naš veb-sajt, na primer koje stranice posećujete i da li je došlo do grešaka. Ovi kolačići ne prikupljaju bilo kakve podatke pomoću kojih vas je moguće identifikovati – svi podaci koji se prikupljaju su anonimni i pomažu nam isključivo da unapredimo naš veb-sajt, razumemo šta interesuje naše korisnike i izmerimo učinak našeg oglašavanja. Koristimo kolačiće performansi da bismo

 • pružili statistiku o tome kako se naš veb-sajt koristi
 • proverili koliko su naši oglasi efikasni (ne koristimo ove podatke za ciljano oglašavanje kada posećujete druge veb-sajtove)
 • unapredili veb-sajt merenjem grešaka koje se pojavljuju
 • testirali različita rešenja dizajna našeg veb-sajta

Kolačići koje smo definisali kao „Kolačiće performansi" NEĆE biti korišćeni za

 • Prikupljanje podataka koji bi mogli biti upotrebljeni za reklamiranje proizvoda ili usluga na drugim veb-sajtovima
 • Pamćenje vaših želja ili korisničkog imena nakon trenutne posete
 • Ciljano oglašavanje na drugim veb-sajtovima

Kolačići „funkcionalnosti" služe za pružanje usluga ili za pamćenje postavki u cilju unapređenja vaše posete. Koristimo kolačiće za unapređenje funkcionalnosti da bismo

 • zapamtili postavke koje ste uneli, kao što su raspored, veličina teksta, željene postavke i boje
 • zapamtili da li smo vas već pitali da li želite da popunite anketu
 • vam prikazali kada ste prijavljeni na našem veb-sajtu
 • delili podatke s partnerima koji pružaju usluge na našem veb-sajtu. Podaci koji se dele se koriste samo za pružanje usluge, proizvoda ili funkcije i ni u kakve druge svrhe

Kolačići koje smo definisali kao „Kolačiće funkcionalnosti" NEĆE biti korišćeni za

 • Ciljano oglašavanje na drugim veb-sajtovima

„Ciljani kolačići" su povezani s uslugama trećih strana kao što su dugme za „sviđanje" ili „deljenje". Treća strana pruža ove usluge za prepoznavanje vaše posete našem veb-sajtu. Koristimo „ciljane kolačiće" da bismo

 • se povezali s društvenim mrežama kao što je Facebook, koji dalje može koristiti podatke o vašoj poseti za ciljano oglašavanje na drugim veb-sajtovima
 • agencijama za oglašavanje predali podatke o vašoj poseti da bi mogli da vam prikažu oglase za koje biste mogli da budete zainteresovani

Šta su veb-svetionici i kako ih koristimo?

Neke od naših veb-stranica i novosti poslatih e-poštom mogu da sadrže elektronske slike koje se zovu „veb-svetionici“, ponekad se nazivaju GIF datotekama od jednog piksela, praznim GIF datotekama ili piksel-oznakama.Na veb-sajtovima, veb-svetionici nam omogućavaju da utvrdimo broj posetilaca naših veb-stanica.U promotivnim porukama i biltenima poslatim putem e-pošte, veb-svetionici nam omogućavaju da brojimo koliko ih je pretplatnika pročitalo. Veb-svetionici nam omogućavaju da dobijemo statističke informacije o aktivnostima i funkcijama koje najviše zanimaju naše potrošače da bismo im pružili personalizovaniji sadržaj. Veb-svetionici se ne koriste za pristup ličnim informacijama bez vašeg pristanka.

Kako možete onemogućiti kolačiće?

Podešavanje vašeg pregledača da odbija kolačiće

Ako ne želite kolačiće, možete da podesite računar da vas upozori svaki put kada vam bude poslat kolačić ili da isključite sve kolačiće u pregledaču (npr. Internet Explorer ili Firefox). Pogledajte meni za pomoć vašeg pregledača da biste saznali kako pravilno da izmenite ili ažurirate kolačiće.

Ili, možda želite da posetite veb-sajt www.aboutcookies.org na kom ćete pronaći detaljne informacije o blokiranju kolačića na većini pregledača. Pronaći ćete detalje o brisanju kolačića sa vašeg računara i opšte informacije o kolačićima. Informacije o tome kako da ovo uradite na pregledaču na vašem mobilnom telefonu morate da potražite u korisničkom uputstvu za vaš uređaj.

Imajte na umu da ograničavanje kolačića može uticati na funkcionalnost Mars veb-sajtova.

Šta još treba da znate?

Gde se vaši podaci čuvaju i obrađuju?

Lični podaci koji se prikupljaju na našim veb-sajtovima i u okviru naših usluga, kao i podaci koje kompanija Mars prima od trećih strana, se mogu čuvati i obrađivati u Sjedinjenim Američkim Državama ili u nekoj drugoj zemlji u kojoj mi ili naši pružaoci usluga imamo objekte.

Serveri i baze podataka u kojima se podaci mogu čuvati se mogu nalaziti van zemlje iz koje ste pristupili ovom veb-sajtu i u zemlji koja nema iste zakone o privatnosti kao zemlja u kojoj živite.Lični podaci koje nam date mogu biti prebačeni u inostranstvo, ali mi ćemo prikupljati, obrađivati i koristiti lične podatke isključivo u skladu sa ovom izjavom o privatnosti.

Upiti u vezi sa zaposlenjem takođe mogu biti preneti bilo kojoj članici Mars porodice kompanija.Posetom ovom veb-sajtu i dostavljanjem podataka pristajete na ovakvo prikupljanje, obradu, prenos i/ili čuvanje vaših ličnih podataka.Napomena: naše politike mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona i zato proverite da li postoji posebna izjava o privatnosti za lokaciju s koje pristupate jednom od naših veb-sajtova.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Čuvamo i pohranjujemo vaše lične podatke samo dok postoji legitimna poslovna svrha za to i u skladu sa našom politikom zadržavanja podataka.

Šta je s ličnim podacima koji su javno dostupni (kao što su sobe za ćaskanje, oglasne table ili drugi interaktivni forumi) ?

Možemo da ponudimo sobe za ćaskanje, oglasne table ili interaktivne delove na kojima posetioci mogu da postavljaju komentare ili informacije na zadovoljstvo naših posetilaca. Ukoliko postoji soba za ćaskanje, oglasna tabla, mogućnost za društveno umrežavanje ili drugi interaktivni delovi na kojima se na ovom veb-sajtu mogu postavljati lični podaci, pre ulaska proverite postavljena pravila jer će vas ona obavezivati, kao i naše opšte odredbe i uslovi.Pravilima učešća u interaktivnim funkcijama mogu da budu ustanovljena ograničenja u pogledu starosti i druga ograničenja učešća.Sve što postavite na internetu predstavlja javne podatke i mi ne snosimo odgovornost za bilo koji sadržaj koji dobrovoljno postavite na internetu.Korisnici treba da budu obazrivi kada objavljuju lične podatke na internetu.

Ustupanje podataka

U slučaju da deo naše imovine ili imovina u celosti budu prodati ili predati drugoj strani, ili u slučaju integracije preduzeća, dajete nam odobrenje da ustupimo lične podatke koje smo prikupili od vas.

Kako štitimo vaše podatke?

Implementirali smo administrativne, fizičke i tehničke zaštite osmišljene za zaštitu vaših podataka.Nijedna bezbednosna mera ne može da pruži 100% zaštite i zato vam preporučujemo da preduzmete dodatne mere da biste zaštitili sebe i svoje podatke, između ostalog, tako što ćete instalirati ažurirani softver za zaštitu od virusa, zatvarati pregledače posle upotrebe, čuvati korisnička imena i lozinke za prijavljivanje kao poverljive i voditi računa da redovno ažurirate softver i aplikacije koje ste preuzeli da biste bili sigurni da ste omogućili najnovije bezbednosne funkcije na svojim uređajima.

Međunarodni prenos podataka

Ukoliko odlučite da nam pružite lične podatke, možemo te podatke prenositi našim partnerima i podružnicama ili trećim stranama, preko granica i iz vaše zemlje ili pravne nadležnosti u drugu zemlju ili pravnu nadležnost širom sveta, u skladu s pravnim zahtevima. Kompanija Mars uglavnom koristi Standardne ugovorne klauzule komisije Evropske unije (European Union Commission Standard Contractual Clauses) za prenos podataka iz Evropske unije u zemlje koje su izvan Evropskog ekonomskog prostora (European Economic Area). Kompanija Mars takođe koristi okvir EU-SAD Štit privatnosti (EU-US Privacy Shield framework) za prenos podataka između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država.

Naša obaveza u okviru Štita privatnosti

Kompanija Mars US i njene kontrolisane podružnice (pogledajte spisak obuhvaćenih Mars US entiteta i podružnica ovde) učestvuju u okviru Štita privatnosti EU-SAD i okviru Štita privatnosti Švajcarska-SAD i potvrdili smo Ministarstvu trgovine da smo posvećeni Principima štita privatnosti u pogledu obrade svih ličnih podataka koji su preneti iz Evropske unije i Švajcarske u Sjedinjene Američke Države. Kompanija Mars je u skladu s Principima štita privatnosti odgovorna ukoliko treće strane koje su unajmljene da obrađuju lične podatke u ime kompanije to čine na način suprotan Principima, izuzev u slučaju da kompanija Mars dokaže da nije odgovorna za događaj koji može biti štetan. U određenim situacijama, od kompanije Mars se može zatražiti da objavi lične podatke na osnovu pravnih zahteva od strane javnih organa, uključujući i ispunjavanje zahteva državne bezbednosti i policije. Savetujemo stanovnike EU i Švajcarske da nas kontaktiraju putem e-mail adrese [email protected] ukoliko imaju pitanje ili pritužbu u vezi sa Štitom privatnosti, ali za sve druge pritužbe koje nisu rešene direktno s nama izabrali smo da sarađujemo s panelom koji su osnovali Evropski organi za zaštitu podataka (European Data Protection Authorities - DPAs) i Švajcarski federalni komesar za zaštitu podataka i informacije (Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner - FDPIC). Pod određenim okolnostima, Štit privatnosti pruža oštećenim licima pravo da zatraže obavezujuću arbitražu ukoliko se pritužbe ne reše na drugi način. Kompanija Mars US je odgovorna pred istražnim i izvršnim organima Federalne trgovinske komisije SAD (US Federal Trade Commission - FTC). U slučaju neslaganja između odredbi ove Izjave o privatnosti i Principa štita privatnosti, Principi štita privatnosti će imati prednost. Za više informacija o programu Štita bezbednosti i da biste videli naše sertifikate, posetite veb-sajt www.privacyshield.gov.

Promene ove Izjave o privatnosti

Postoji mogućnost da povremeno ažuriramo ovu izjavu o privatnosti, zato vas molimo da povremeno posećujete ovu stranicu i proverite da li je bilo promena u ovoj izjavi. Obavestićemo vas o materijalnim promenama u ovoj izjavi o privatnosti objavljivanjem obaveštenja na glavnoj stranici u razumnom periodu i promenom datuma "Poslednjeg ažuriranja" [(niže)]. Nastavak upotrebe naših veb-sajtova nakon objave promena će značiti da prihvatate izmenjene uslove.

Šta treba da radite ako imate pitanja, želite da pristupite, ažurirate ili izbrišete podatke ili želite da onemogućite prijem poruka u budućnosti? Preduzimamo mere da vaši lični podaci budu tačni. Možete pregledati, ispravljati ili ažurirati lične kontaktu informacije koje dostavljate kompaniji Mars. Neki programi kompanije Mars nude mogućnost pregleda ili ažuriranja ličnih podataka na internetu. Proverite da li ste prijavljeni da biste saznali da li tako možete da promenite ili ažurirate vaše podatke.

Ukoliko želite da pristupite, ažurirate, izmenite, izbrišete, prenesete, ograničite ili uložite prigovor na obradu ličnih podataka koje imamo o vama u marketinškoj bazi podataka (podložno svim važećim zakonskim izuzecima), ukoliko želite da onemogućite dalji prijem poruka od nas ili imate pitanja o našoj izjavi o privatnosti, kliknite ovde.

U slučaju kada je obrađivanje vaših podataka od naše strane zasnovano na vašoj saglasnosti, možete imati pravo da povučete saglasnost tako što ćete kontaktirati sa nama putem e-pošte na [email protected]. Imajte na umu da vaše povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrađivanja vaših informacija na osnovu vaše saglasnosti pre povlačenja. Gde je to moguće, možete imati i pravo da uložite prigovor vašim lokalnim organima za zaštitu podataka. Spremni smo da rešimo svaki problem u vezi sa upotrebom vaših podataka i možete kontaktirati sa nama u svakom trenutku ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili ste zabrinuti.

Kako možete kontaktirati sa nama?

Možete kontaktirati sa nama pomoću sledećih informacija:

Mars, Incorporated

Attn: Evie Kyriakides, Global Privacy Officer

Global Privacy Team

Dundee Road

Slough, Berkshire SL1 4LG

E-mail: [email protected]

Mi smo posvećeni saradnji s vama u cilju rešavanja bilo kakvih prigovora koje možete imati u vezi s ovom Izjavom o privatnosti ili korišćenjem vaših ličnih podataka. Ukoliko ste zabrinuti, molimo da kontaktirate sa [email protected] i vaš upit će odmah biti obrađen.

Obrada informacija u Evropskoj uniji

Prikupljamo i koristimo lične podatke u Evropskoj uniji samo kada za to imamo zakonsku osnovu u sledećim slučajevima:

 • Kada obrada vaših ličnih podataka u našem legitimnom interesu: na primer, možemo koristiti vaše lične podatke da bismo poboljšali proizvode i usluge i sadržaj naših veb-sajtova, kao i u administrativne svrhe koje su opisane u ovoj izjavi o privatnosti.
 •  Kada ispunjavamo svoje ugovorne obaveze prema vama: na primer, kada radite za nas kao zaposleni ili kao pružalac usluga ili kada se prijavljujete na radno mesto kod nas, potrebno je da obradimo vaše podatke u vezi s vašim ugovorom o zaposlenju ili pružanju usluga.Ako ste naš kupac, koristićemo vaše lične podatke da bismo ispunili svoje obaveze koje prema vama imamo po ugovoru.
 • Kada imamo pravnu obavezu da to činimo: na primer, da bismo poštovali zakon ili odgovorili na zakonske postupke ili zakonske zahteve, uključujući i postupke agencija za sprovođenje zakona i vladinih agencija.

Saglasnost: Oslonićemo se na vašu saglasnost da koristimo vaše lične informacije u marketinške svrhe, u sladu s važećim zakonom.

Koja su vaša prava na privatnost u Kaliforniji?

Zakon Kalifornije omogućava stanovnicima Kalifornije da onemoguće kompaniji Mars da objavljuje lične podatke trećim stranama za potrebe njihovog direktnog marketinga. U svakom trenutku možete da odlučite da onemogućite deljenje svojih ličnih podataka sa trećim stranama u svrhe marketinga tako što ćete nam dostaviti pismeni zahtev na navedenu kontakt adresu ili nam poslati e-poruku na adresu [email protected]. Imajte u vidu da ovo onemogućavanje ne zabranjuje obelodanjivanje podataka u svrhe koje nemaju veze sa marketingom. Zakon Kalifornije takođe omogućava stanovnicima Kalifornije da jednom godišnje od nas traže i dobiju, besplatno, listu trećih strana (ako postoje) kojima smo tokom prethodne kalendarske godine objavili lične podatke u svrhu njihovog direktnog marketinga, kao i tip ličnih podataka koji su obelodanjeni tim stranama.Ako ste stanovnik Kalifornije i želite da zatražite ove informacije, pošaljite nam zahtev e-poštom na adresu: [email protected] ili u pisanom obliku na gorenavedenu kontakt adresu.Zahtevi putem telefona ili faksa neće biti prihvaćeni.Naslov e-poruke ili poštanski koverat i sadržaj vašeg zahteva moraju da sadrže frazu „Your California Privacy Rights“ (Vaša prava na privatnost u Kaliforniji) i vaše ime, e-adresu (ako odgovor želite da primite putem e-pošte) ili ulicu, grad, državu, poštanski broj (ako odgovor želite da dobijete putem regularne pošte).

Kako odgovaramo na otkrivanje Do-Not-Track zaglavlja

Ne podržavamo postavke pregledača "Do-Not-Track" i trenutno nismo ni u jednom Do Not Track okviru koji bi nam omogućio da odgovaramo na signale ili druge mehanizme od vas koji se tiču prikupljanja vaših ličnih podataka.

Ažurirano: U julu 2017.

Ukoliko postoji bilo kakav konflikt između verzije naše Izjave o privatnosti na engleskom jeziku i verzije prevedene na neki drugi jezik, verzija na engleskom jeziku ima prednost.