Декларация за поверителност

За какво се отнася декларацията за поверителност?

Настоящата декларация за поверителност се отнася за Вашата лична информация, събрана или обработена чрез интернет страниците, мобилните приложения и други услуги и продукти, които събират или обработват данни и показват настоящата декларация на Марс Инкорпорейтид и дъщерните му дружества. Настоящата декларация не се отнася за интернет страници, мобилни приложения и други услуги и продукти на субекти, които не показват или не включват препратка към нея, или които имат своя собствена декларация за поверителност. Настоящата декларация за поверителност се отнася за Вашата лична информация, която е всяка информация или комбинация от информация, която може да се използва разумно с цел идентифицирането Ви.

Приспособяваме практиките си, свързани с поверителността, спрямо националните закони за защита на данните и сътрудничим с националните органи за защита на данните, когато считат, че е възникнал проблем с поверителността.

В случай че сте в Европейския съюз, дъщерно дружество или филиал на Марс, което притежава и стопанисва интернет страницата, която посещавате, ще играе ролята на контрольор на данни, който отговаря за събирането и използването на личната Ви информация. В случай че имате въпроси относно използването на личната Ви информация, може да се свържете с контрольора на данни чрез служителя по поверителност на информацията в световен мащаб, чиито данни за контакт са посочени по-долу.

Каква информация събираме и обработваме?

Можем да събираме или обработваме разнообразна информация, която ни предоставяте, включително лични данни за контакт, както и информация, свързана с ваши покупки, заетост или демографски данни.

 • Личните данни за контакт включват информация като имена, адреси, телефонни номера или електронни адреси, когато ни ги предоставяте по време на онлайн регистрацията или когато търгувате с нас или ни предоставяте услуги; някои интернет страници Ви позволяват да се създаде потребителско име и парола за създаването на профил.
 • Информацията, свързана с покупките, включва данни във връзка с покупки, извършени от Вас в наши интернет страници, включително информация за разплащателни карти и данни за доставка.
 • Информацията, свързана със заетостта, включва посочените от Вас предпочитания за работа, трудов стаж и информацията, представена в заявленията, изпратени ни онлайн.
 • Демографската информация включва данни като възраст, пол, хоби или информация за дейност, вкус или друга информация, предпочитания и други подобни.

Можем да събираме информация от други източници, включително списъци с контакти, както и демографска информация от трети страни и от други източници. Тази информация може да се комбинира с друга информация, която събираме и използваме за целите, описани в настоящата декларация за поверителност.

Събираме също така определени видове информация автоматично:

 • Адресът на интернет протокола Ви (IP адреса) или идентификатора на устройството, операционната система на устройството Ви, вида на интернет браузъра, интернет страници, посетени от Вас преди или след като сте посетили страницата ни, разглеждани страници и дейности на интернет страницата ни, както и действията Ви във връзка с рекламите.
 • Трети страни, предоставящи услуги, както и рекламни партньори също могат да събират автоматично информация.
 • Повече за нашите практики във връзка със събирането на информация може да намерите по-долу .

Тази информация се събира директно от Вас, както и чрез трети страни, които сте упълномощили да предоставят подобна лична информация, и когато това е позволено от местното законодателство, чрез публично достъпни източници, като например социални медии.

Защо събираме и как използваме Вашата информация?

Можем да използваме Вашата информация за най-различни цели, включително: за предоставяне на продукти или услуги, които можете да поискате; за администриране на промоции (томболи, конкурси и предложения); за общуване с Вас; за изпращане на рекламни съобщения; за подобряване на нашите интернет страници, продукти и услуги; както и за други законни търговски цели, обяснени по-нататък, както следва:

 • Предоставяне на функции, продукти и услуги по Ваше искане: Можем да използваме информацията, която събираме за Вас за изпълнение на поръчката Ви и да Ви позволим да използвате нашите функции, продукти и услуги.
 • Регистрация, жалби и промоции: Можем да използваме информацията Ви за въвеждане на жалби, информиране относно резултати и регистрация за определени функции, продукти и услуги съгласно избраните от Вас пазарни предпочитания.
 • За връзка с Вас и предоставяне на информация: Можем да използваме Вашата информация, за да общуваме с вас, за да отговорим на Вашите въпроси или коментари, за да Ви предоставим актуализации и новини и да Ви информираме при отварянето на свободни работни места, които отговарят на Вашия профил (в случай че сте представили автобиографията си). Също така можем да използваме Вашата информация, за да ви предоставим персонализирано съдържание, информация, както и да Ви изпратим брошури, талони, мостри, оферти и друга информация относно нашите продукти или дъщерните ни дружества. Молим посетителите, предоставящи електронни адреси, да посочат дали биха искали допълнителна информация или известия от нас или нашата интернет страница и само тези, които поискат това, ще получат последващи съобщения от нас. Можем също така да попитаме, ако искате да получите информация за други продукти, предлагани от дъщерните ни дружества. Също така предлагаме на посетителите опция „отказване“ по всяко време, когато искат да преустановят получаването на електронна поща или друга информация от нас.
 • Когато изпълняваме нашите задължения по договор с Вас – можем да използваме Вашата информация, когато работите за нас като служител или доставчик на услуги или кандидатствате за работа при нас, доколкото е необходимо във връзка с трудовия договор или договора за услуги. В случай че сте потребител или потребител на нашите услуги, ние ще използваме Вашата лична информация за изпълнение на нашите задължения по договора, който сме сключили с Вас.
 • За да Ви предоставим съответната реклама: Можем да закупим и използваме възможността за използване на списъци с електронни пощенски адреси, за да се свържем с потенциални клиенти, които смятаме, че може да се интересуват от продукти или услуги от фирмите от концерна Марс. Ще уважим исканията за отказване и ще изискаме от тези, които предоставят списъци, да гарантират, че информацията за електронни контакт се предоставя само за тези потребители, които са изразили желание да получават оферти и информация по електронна поща. Също така можем да използваме демографска и предпочитана информация с цел реклами, свързани с продукти и услуги на Марс, да бъдат насочени към потребителите, за които са най-подходящи. Това е проектирано така, че потребителите ще виждат реклами, които е най-вероятно да представляват интерес за тях, както и рекламодателите да показват рекламите си на хора, които са потенциално най-възприемчиви. Повече информация относно практиките ни в областта на рекламата, вж. Каква е политиката ни по отношение на онлайн рекламите въз основа на интереси по-долу.
 • За да Ви предоставяме оферти: Понякога нашите марки ще отправят оферти, купони и информация, включително каталози, достъпни за Вас чрез електронна поща. Например, когато клиентите пускат онлайн поръчка в нашите каталожни магазини или се абонират за някой от нашите каталози онлайн, ние може да ги добавим в списъка, за да получават съответния каталог. Можем да използваме списъци, които сме получили от трети страни или публични източници, за да Ви изпратим тази информация, както и да обменяме имена и адреси (но не електронни адреси без съгласие) на нашите каталожни клиенти с други каталожни фирми, които също могат да се свържат с Вас по пощата, каквато е практиката в каталожната търговия. По всяко време може да се „откажете“ от получаване на офлайн съобщения от нашите марки.
 • За да подобрим нашите интернет страници, функции, продукти и услуги: Можем да използваме информацията, която събираме, за да се подобри концерна от фирми на Марс в предлагането на продукти, услуги, както и нашите интернет страници и функции.
 • По отношение на определени автоматизирани дейности за вземане на решения: Можем да използваме информацията, която събираме за предоставяне на онлайн реклама и/или генериране на личен профил за Вас. Подробни данни за лична информация, която събираме, как тя се използва и как можете да се откажете от всяко автоматизирано вземане на решения е обяснено по-долу.

Как можем да споделяме и разпространяваме информация?

Възможно е да споделяме или разпространяваме информация:

 • С Марс и концерна от фирми на Марс;
 • С търговци или агенти. Можем например да споделяме вашата информация с фирми, които сме наели за предоставяне на услуги от наше име. Когато споделяме информация с тези други фирми за предоставяне на услуги за нас, те нямат право да я използват за други цели и трябва да я запазят в тайна, освен ако не е постигнато друго съгласие.
 • Къде Вашата информация може да се прехвърля заедно с други бизнес активи.

Също така можем да споделяме или разкриваме лична информация, включително и съдържанието на Вашите комуникации:

 • За да се съобразят със закона или да се спази законов процес или законни искания, включително от правоприлагащите органи и правителствени агенции.
 • За да извършва разследвания на потребителските жалби или възможни нарушения на правото, за да се защити целостта на интернет страницата, за да се изпълнят исканията Ви, или за сътрудничество във всяко юридическо разследване.
 • За защита на правата или собствеността на концерна от дружества на Марс или на нашите клиенти, включително налагане на условията, регулиращи използването на услугите.
 • За да се действа по основателни причини смятаме, че достъпът или разкриването са необходими за защита на безопасността на нашите партньори, клиенти или на обществеността.

Моля, имайте предвид, че нашите интернет страници могат да включват връзки към интернет страници на трети страни, чиито практики за поверителност може да се различават от нашите практики за поверителност. Ако изпратите лична информация на всяка от тези интернет страници, Вашата информация се управлява от политиката за поверителност на тези интернет страници. Ние Ви препоръчваме да разглеждате политиката за поверителност на всяка интернет страница, която посещавате.

Как стои въпросът относно поверителната информация за деца?

Нашите интернет страници са предимно проектирани и предназначени за възрастни и подрастващи (над 13 г. възраст) и не са предназначени за деца под 13 г.когато е напълно уместно, за подрастващи на възраст над 16 г. В съответствие със Закона за онлайн защита на поверителната информация на децата (COPPA), ние не събираме съзнателно и не съхраняваме никаква лична информация за деца под 13-годишна възраст и фирмените ни интернет страници не са предназначени за събиране на лична информация от деца под 13-годишна възраст. Във връзка с подрастващите под 16 г. възраст ще искаме съгласието на родителите, преди да позволим изпращането на лична информация. Ще предприемем мерки за проверка дали родителите са съгласни с помощта на наличната технология. Можем да поискаме посетителите да въведат дата на раждане, за да се ограничи достъпът на непълнолетни до определени интернет страници, области или функции. Когато местните закони налагат по-висока възрастова граница, ще ги спазим. За повече информация вж Специалната ни бележка към родителите и Пазарния кодекс на Марс.

Какви са политиките ни във връзка с онлайн рекламите въз основа на интереси?

Подкрепяме принципите за саморегулиране за поведенческа реклама онлайн на Дигиталното сдружение за реклама в САЩ и за потребителите в САЩ. Повече информация относно принципите може да намерите тук. Реклами, които публикуваме онлайн с помощта на данни въз основа на интереси, се очаква да бъдат доставени с икона Реклама, за да може потребителите да разберат как се събират и използват данните им и да се осигури възможност за избор за потребителите, които искат по-голям контрол. Иконите изглеждат по следния начин:

logo

Чрез кликване върху иконата, когато се появи, можете да прегледате информация (и да я следвате) по отношение на онлайн реклами въз основа на интереси, включително кой събира и използва онлайн данните, как можете да се откажете от получаване на такива реклами, и др.

Как можем да публикуваме реклами чрез онлайн реклама въз основа на интереси?

На моменти показваме обяви както на нашата мрежа от интернет страници, които са наша собственост, така и интернет страници, с които оперираме, и на интернет страниците на трети страни. Когато посетите една от нашите интернет страници или разглеждате обяви, които публикуваме на други места онлайн, може да видите различни видове реклами, като например текстови реклами до резултатите от търсенето или видео реклами на интернет страници. Понякога тези реклами са въз основа на съдържанието на страниците, на които те се появяват. Друг път тези реклами са генерирани чрез съчетаване на специална реклама, съобразена с Вашите интереси, изведени от информация за Вашите онлайн дейности, които са били събрани в течение на времето. С реклама въз основа на интереси, целта е да Ви покажем реклами, които са най-подходящи за Вас.

За тази цел ние и някои от нашите рекламни компании трети страни използваме технологии, като например бисквитки и интернет маяци, за да събираме информация за взаимодействието с нашите интернет страници и други интернет страници на трети страни („Онлайн данни“). Тези онлайн данни обикновено не Ви идентифицират лично за нас и обикновено се обобщават с други данни за създаване на сегменти – групи от потребители и някои категории от общ интерес, които са изведени на базата на различни фактори (например, "спортен привърженик"). Онлайн данните могат да включват:

• интернет страници, продукти и услуги, които разглеждате, и връзките, които кликвате при използване на нашите интернет страници и услуги, както и интернет страници на трети страни;

• нашите електронни писма, които разглеждате, и връзки, върху които кликвате в рамките на тази електронна поща;

• дали разглеждате или кликвате върху рекламите, които се показват за Вас;

• демографски или данни за интерес, включително общото географско местоположение, получено от IP адреса; както и

• условия за търсене, които въвеждате при използване на определени услуги за търсене.

Ние и нашите рекламни партньори трети страни използваме тези онлайн данни за по-точна картина на интересите на аудиторията, с която си взаимодействаме – включително и Вас – така че да можем да показваме реклами, които са по-подходящи за тези интереси.

В допълнение нашите трети страни рекламни партньори използват тези онлайн данни за различни други цели, включително (а) във връзка с реклама, която се появява на нашата интернет страница или други интернет страници, (б) за отчитане на трафика на интернет страницата, статистика, рекламни данни и друго взаимодействие с рекламите и интернет страниците, на които са публикувани, както и (в) за измерване на ефективността на уеб базирани реклами и такива, изпращани по електронна поща.

Защо бихте искали да получавате реклами въз основа на интереси?

Потребителите обичат да получавате реклами въз основа на интереси по много различни причини. Рекламите въз основа на интереси са полезни, защото са по-добре съобразени с Вашите специфични интереси. Например, собственици на котки могат да виждат повече реклами за котешка храна и по-малко реклами за услуги за подстригване на кучета. Рекламите въз основа на интереси също така евентуално могат да Ви помогнат да откриете нови продукти и услуги, които всъщност са подходящи за Вас и Вашите интереси. Например, собствениците на кучета могат да виждат реклама за най-новите продукти за подстригване на кучета, докато собствениците на котки могат да предпочитат повече да видят реклама за най-новите решения за отстраняване на котешките косми. Накратко, получаването на реклами въз основа на интереси може да помогне за подобряване на достъпа до нови продукти, услуги и функции, които са най-подходящи за Вас, които от своя страна могат да помогнат за подобряване на живота и социалния опит. Също така Вие няма да виждате едни и същи реклами непрекъснато от нас, защото броят пъти, в които виждате дадена реклама въз основа на интереси, е ограничен. Когато се откажете от рекламите въз основа на интереси, губите всички тези ползи.

Бележка относно Google Analytics – За улесняване на предоставянето на подходящо съдържание използваме рекламните функции на Google Analytics, за които може да научите повече, както и да се откажете оттук .

Как можете да се откажете от получаването на реклами въз основа на интереси от нас?

Ако вече не се интересувате от получаването на реклами въз основа на интереси от някой от нашите американски интернет страници, можете да се откажете като се свържете с нас, използвайки информацията по-долу. Моля, имайте обаче предвид, че отказването не означава, че вече няма да виждате онлайн реклами от нас. Това просто означава, че онлайн рекламите от нас, които виждате, няма да бъдат на базата на вашите интереси.

В зависимост от това къде живеете може да имате възможност за достъп до удобно място, за да посочите предпочитанията си, включително и възможността за „универсално“ отказване на рекламирането въз основа на интереси с участващите участващи организации:

В Съединените щати посетете следната интернет страница: Ad Choices.

Канада посетете следната интернет страница: Your Ad Choices.

В ЕС посетете следната интернет страница: Your Online Choices.

Когато се откажете като използвате тези методи, ще бъде поставена бисквитка на Вашето устройство, която показва, че сте се отказали от рекламирането въз основа на интереси. Ако изтриете бисквитките, ще се наложи да се откажете отново. Тези интернет страници също предоставят подробна информация за реклама и съвети за управление на вашата онлайн поверителност въз основа на интереси.

Известие за бисквитки

Какво са бисквитките и как да ги използвате?

„Бисквитките“ представляват файлове с данни, които дадена интернет страница изпраща до компютъра Ви, докато разглеждате интернет страницата. Тези файлове с данни включват информация, която позволява на нашата интернет страница да помни важна информация, която ще направи ползването на интернет страницата по-ефективно и полезно за Вас. Нашите интернет страници използват бисквитки за различни цели. Ние използваме технологията бисквитки и IP адреси, за да получим информация от онлайн посетители, а също и да предоставим на регистрираните посетители най-добрия възможен персонализиран онлайн достъп.

Посетителите на нашите интернет страници използват различни уеб браузъри и различни компютри. За да улесним максимално Вашите посещения с технологията, която използвате, автоматично следим вида на браузъра (например Internet Explorer) и операционната система (например, Windows, Mac), използвани от даден посетител, както и името на домейна на доставчика на Интернет услуги на посетителя. Следим също така общия брой на посетителите на нашата интернет страница в обобщена форма, за да можем да актуализираме и подобрим нашите интернет страници. Тази информация ни дава информация в случай че повече посетители предпочитат определени функции или области пред други, което ни помага да запазим интернет страницата свежа и интересна за по-голямата част от нашите посетители. Също така използваме бисквитки, за да помогнем за предотвратяването на достъпа на деца до определени области или функции, предназначени само за възрастни или подрастващи.

Как използваме бисквитки, за да персонализираме Вашия опит в нашата интернет страница?

Технология на бисквитките ни помага да доставяме съдържания, съобразени с интересите на посетителя, като позволява поръчване на продукти, въвеждане и участие в томболи и състезания, както и предлагане на други функции на нашата интернет страница по-лесно за нашите посетители. Интернет страници, които предлагат онлайн пазаруване, използват бисквитки за запомняне и обработка на поръчките в количката Ви. Когато е уместно съгласно нашите разкрити практики и политики, в такива случаи можем да свържем лична информация с файл бисквитка.

Използват ли трети лица бисквитки на нашата интернет страница?

Можем да позволим трети страни да използват бисквитки и да рекламират на нашите интернет страници. Ние не контролираме бисквитките на трети страни. Има безплатни програми, които можете да изтеглите, които биха Ви позволили да зададете предпочитанията си и да блокирате по-голямата част от бисквитките на трета страна през интернет.

Различни видове бисквитки, използвани от нас

Бисквитките, които използваме, се базират на ръководството на Международната търговска камара за категории бисквитки: Строго необходими, за производителност, за функционалност, както и за насочване.

„Строго необходимите“ бисквитки Ви позволяват да се придвижвате в интернет страницата и да използвате основните функции като безопасни зони, кошници и онлайн фактуриране. Тези бисквитки не събират никаква информация за вас, която би могла да се използва за маркетинг или за запомняне къде сте били в интернет. Използваме тези строго необходими бисквитки, за да

 • Запомним неща като информация, която сте въвели по формуляри за поръчка, когато се придвижвате към различни страници в една сесия на даден интернет браузър
 • Запомняне на стоките и услугите, които сте заявили, когато стигнете до страницата на касата
 • Да Ви идентифицираме като регистриран на интернет страницата на Марс
 • Уверете се, че сте свързани към правилната услуга на нашата интернет страница, когато правим определени промени в начина, по който работи интернет страницата

Бисквитки, определени от нас като „строго необходими“, НЯМА да се използват с цел

 • Събиране на информация, която би могла да се използва за реклама на продукти или услуги
 • Запомняне на Вашите предпочитания или потребителско име извън текущото посещение

“Бисквитките за производителността“ събират информация за това как използвате нашата интернет страница, например кои страници посещавате, както и в случай че се появят някакви грешки. Тези бисквитки не събират информация, която може да ви идентифицира – цялата събрана информация е анонимна и се използва само за да ни помогне да подобрим начина на работа на нашата интернет страница, да разберем какви са интересите на нашите потребители, и да измерим ефективността на рекламите ни. Ние използваме бисквитки относно производителността за

 • Предоставяне на статистически данни за това как се използва нашата интернет страница
 • Колко ефективни са рекламите ни (не използваме тази информация, за да насочваме реклами за Вас, когато посещавате други интернет страници)
 • Да ни помогнат да подобрим интернет страницата чрез измерване на всички грешки, които възникват
 • Изпробване на различни дизайни на нашата интернет страница

Бисквитки, които сме определили като такива относно производителността, НЯМА да се използват за

 • Събиране на информация, която би могла да се използва за реклама на продукти или услуги към Вас от други интернет страници
 • Запомняне на Вашите предпочитания или потребителско име извън текущото посещение
 • Насочване на реклами към Вас на други интернет страници

„Функционални“ бисквитки се използват за предоставяне на услуги или за запомняне на настройките на Вашето посещение. Използваме функционални бисквитки за

 • Запомняне на настройките, които сте приложили като оформление, размер на текста, предпочитания и цветове
 • Запомняне, ако вече сме ви попитали дали искате да попълните анкета
 • Показване, когато сте влезли в нашата интернет страница
 • Споделяне на информация с партньори за предоставяне на услуги на нашата интернет страница. Споделената информацията е само за използване за предоставяне на услуга, продукт или функция, а не за други цели

Бисквитки, определени като „Функционални“, няма да се използват за

 • Насочване на реклами от други интернет страници към Вас

Бисквитки за „насочване“ са свързани с услуги, предоставяни от трети страни, като например бутони „Харесвам“ и „Споделяне“. Третата страна предоставя тези услуги в замяна на доказателството, че сте посетили нашата интернет страница. Ние използваме бисквитки за “насочване“ за

 • Връзки към социални мрежи като Facebook, които впоследствие могат да използват информация за посещението Ви за насочване на реклами към Вас от други интернет страници
 • Предоставяне на рекламни агенции на информация за посещението Ви, така че да могат да Ви представят реклами, от които може да се интересувате

Какво са интернет маяци и как ги използваме?

Някои от нашите уеб страници и актуализации чрез електронна поща може да съдържат електронни изображения, наречени уеб маяци, понякога известни като еднопискелни GIF файлове, ясни GIF файлове или пиксел тагове. В интернет страниците те ни позволяват да броим посетителите, които са гледали нашите страници. В рекламните съобщения по електронната поща/бюлетини ни позволяват да преброим колко абонати са ги прочели. Интернет маяците ни позволяват да разработим статистическа информация относно дейностите и функциите, които представляват най-голям интерес за нашите потребители за целите на предоставянето на по-персонализирано съдържание. Те не се използват за достъп до Вашата лична информация без вашето съгласие.

Как можете да се откажете от бисквитки?

Настройка на браузъра Ви да отхвърля бисквитки

Ако не желаете бисквитки, можете да настроите компютъра си да ви предупреждава всеки път, когато се изпраща бисквитка или да изключите всички бисквитки чрез вашия браузър (например Internet Explorer или Firefox). Проверете менюто ПОМОЩ на браузъра, за да научите правилния начин за промяна или актуализация на бисквитките.

Като алтернатива може да желаете да посетите www.aboutcookies.org, който съдържа подробна информация за начина, по който да направите това на различни браузъри. Също така ще намерите информация за това как да изтриете бисквитките от Вашия компютър, както и по-обща информация относно бисквитките. За информация как да направите това в браузъра на мобилния си телефон, ще трябва да се консултирате с инструкциите за употреба на телефона Ви.

Моля, имайте предвид, че ограничаването на бисквитки може да окаже въздействие върху функционалността на интернет страниците на Марс.

Какво друго трябва да знам?

Къде се съхранява и обработва информацията Ви?

Лична информация, събрана на нашите интернет страници и услуги, или информация, получена от Вас или трети страни, може да се съхранява и обработва в САЩ или друга държава, където ние или нашите доставчици на услуги поддържаме съоръжения.

Сървърите и базите данни, в които информацията може да се съхранява, могат да се намират извън територията на държавата, от която сте влезли в съответната интернет страница, както и в държава, в която не действат едни и същи закони за поверителност като вашата държава на пребиваване. Личната информация, която ни предоставяте, може да се предава в чужбина, но ние ще събираме, обработваме и използваме лична информация само в съответствие с настоящата декларация за поверителност.

Въпроси, свързани със заетостта, също могат да бъдат прехвърляни към всеки член на концерна от фирми на Марс. С посещението на тази интернет страница и представяне на информация, Вие се съгласявате с въпросното събиране, обработка, пренос и/или съхранение на личните Ви данни. Моля да обърнете внимание: нашите политики могат да се различават според региона, така че ако посетите една от нашите интернет страници в различен регион, моля, проверете за наличието на декларация за това конкретно място.

Колко дълго се съхранява информацията Ви?

Задържаме и съхраняваме Вашата лична информация само за времето, за което имаме легитимна търговска цел за това и в съответствие с нашите правила за съхранение на данни.

Какво става с лична информация, която е публично достъпна (като например в чат стаи, табла за съобщения или други интерактивни форуми)?

Можем да предлагаме чат стаи, табла за съобщения или бюлетини, или интерактивни зони, където посетителите могат да пишат коментари или информация относно удовлетворението на нашите посетители. В случай на наличие на чат стая, бюлетин или табло за съобщения, възможности за социални контакти или други интерактивни зони, където лична информация може да бъде публикувана в тази интернет страница, не забравяйте да проверите публикуваните правила преди да влезете, тъй като ще бъдете обвързани с тях, както и нашите Общи правила и условия. Правилата за участие в интерактивните функции могат да установят възрастта и други ограничения за участие. Всичко, което публикувате онлайн, е обществена информация, като ние не носим отговорност за това, което доброволно публикувате онлайн. Потребителите трябва да бъдат внимателни, когато разкриват лична информация онлайн.

Прехвърляне

В случай че всички или част от активите ни са продадени или придобити от друга страна, или в случай на сливане, Вие ни давате право да прехвърлим личната информация, събрана от Вас.

Как пазим вашите данни?

Въведохме административни, физически и технически гаранции, предназначени за защита на Вашата информация. Все пак, нито една мярка за сигурност не може да бъде на 100% сигурна и затова Ви препоръчваме да вземете допълнителни мерки за защита на себе си и личната Ви информация, включително чрез инсталиране на актуален антивирусен софтуер, затваряне на браузъри след употреба, поддържане на поверителността на данни за влизане и пароли, и като се уверите, че редовно актуализирате софтуера и приложенията, които сте изтеглили, с цел гарантиране, че сте активирали най-новите функции за сигурност на Вашите устройства.

Международен трансфер на информация

В случай че решите да ни предоставите лична информация, можем да прехвърлим тази информация към наши филиали и дъщерни дружества или на други трети страни, трансгранично, както и от Вашата държава или юрисдикция в други държави или юрисдикции по света в съответствие със законовите изисквания.Марс основно използва Стандартните договорни клаузи на Комисията на Европейския съюз за прехвърляне на данни от Европейския съюз към държави извън Европейското икономическо пространство. Марс използва също рамката за защита на личните данни ЕС-САЩ при прехвърляне на данни между ЕС и САЩ.

Нашият ангажимент по отношение на рамката за защита на личните данни

Марс САЩ и контролираните от него американски филиали (вж. тук списъка на участващите образувания и дъщерни дружества на Марс)участват в рамката за защита на личните данни ЕС-САЩ и САЩ-Швейцария иса удостоверили пред Търговския департамент, че са поели ангажименти съгласно принципите й при обработката на всички лични данни, прехвърлени от Европейския съюз и Швейцария към Съединените щати. Марс продължава да носи отговорност по силата на принципите на рамката за защита на личните данни, в случай че агенти на трета страна, които са ангажирани да обработват личните данни от негово име, правят това по начин, несъвместим с тези принципи, освен ако Марс докаже, че не носи отговорност за събитието, довело до щетата. В определени ситуации от Марс може да се изисква разкриване на лични данни в отговор на законни искания от държавни органи, включително отговаряне на национални изисквания за сигурност или от правоохранителните органи. Препоръчваме физически лица от ЕС и Швейцария да се свържат с нас на адрес [email protected], в случай че имат оплакване или запитване във връзка с рамката за защита на личните данни, но за жалби, които не са разрешени с нас директно, ние сме избрали да сътрудничим със състав, определен от европейските органи по защита на данните. При определени обстоятелства, рамката за поверителност предвижда за засегнатите лица правото да се позоват на задължителен арбитраж за решаване на жалби, които не са разрешени чрез други средства. Марс САЩ има правомощия за разследване и прилагане на законодателството на Федералната търговска комисия на САЩ (FTC). В случай на конфликт между условията в настоящото изявление за защита на личните данни и принципите на рамката за защита на личните данни, второто има предимство. За да научите повече за програмата на рамката за поверителност и да разгледате нашето сертифициране, може да посетите следната интернет страница www.privacyshield.gov.

Промени в настоящата Декларация за поверителност

Можем да актуализираме настоящата декларация за поверителност периодично, затова посещавайте тази страница периодично и разглеждайте настоящата декларация за нанесени промени. Ще Ви известяваме относно съществени промени в настоящата декларация за поверителност като публикуваме известие на нашата начална страница в рамките на разумен период от време, както и ще променяме „Последната дата на промени“ [(по-долу)]. В случай че продължите да използвате нашите интернет страници след публикуването на промените, това ще означава, че сте съгласни с променените условия.

Какво трябва да направите, ако имате въпроси, желаете да имате достъп, актуализирате или изтривате информация, или желаете да се откажете от получаване на бъдещи съобщения? Предприемаме стъпки, за да запазим Вашата лична информация точна. Можете да разгледате, коригирате или актуализирате лични данни за контакт, която предоставяте на Марс. Някои програми на Марс осигуряват онлайн достъп до преглед или актуализиране на личната информация. Проверете къде сте регистриран, за да разберете дали можете да видите или да актуализирате данните си там.

Ако искате да получите достъп, актуализирате, промените, изтриете, преместите, ограничите или да възразите срещу обработката на информацията, която имаме за Вас в нашата маркетинг база данни (при спазване на приложимите правни изключения), да се откажете от получаване на допълнителни съобщения от нас, или имате въпроси относно нашата декларация за поверителност, моля натиснете тук.

Когато обработката на Вашата информация е въз основа на съгласието Ви, имате право да оттеглите съгласието си като се свържете с нас по електронна поща на адрес[email protected]. Имайте предвид, че оттеглянето на съгласие няма да се отрази на законосъобразността на нашата обработка на информацията Ви въз основа на Вашето съгласие преди оттеглянето му. Когато е уместно, имате право и да подадете жалба към Вашия местен орган за защита на данните. Имаме намерение да разрешим всякакви въпроси, свързани с обработката на Вашата информация, и може да се свържете с нас по всяко време по отношение на всички въпроси или опасения.

Как да се свържете с нас?

Може да се свържете с нас като използвате следната информация:

Марс Инкорпорейтид (Mars, Incorporated)
На вниманието на: Еви Кирякидес (Evie Kyriakides), директор Глобална поверителност
Екип по глобална поверителност
Дънди роуд (Dundee Road)
Слоу, Бъркшир (Slough, Berkshire SL1 4LG)
Електронен адрес: [email protected]

Ангажираме се да работим с Вас за разрешаване на жалби, които сте подали по отношение на настоящата Декларация за поверителност или обработката на Вашата лична информация. В случай че имате конкретни въпроси, свържете се с [email protected] и Вашето съобщение своевременно ще бъде обработено.

Обработване на информация в Европейския съюз

Събираме и използваме лична информация, обработвана в Европейския съюз, когато имаме законно основание да го правим, както следва:

 • Когато обработката на личните Ви данни е в наш законен интерес: например, можем да използваме Вашата лична информация, за да подобрим нашите продукти и услуги и съдържанието на нашите страници, както и за административни цели, както е описано в настоящата декларация за поверителност.
 • Когато изпълняваме нашите задължения по договор с Вас: например, когато работите за нас като служител или доставчик на услуги или кандидатствате за работа при нас, ние ще трябва да обработим Вашата лична информация във връзка с трудовия договор или договора за предоставяне на услуги. В случай че сте потребител, ще използваме Вашата лична информация за изпълнение на нашите задължения по договора с Вас.
 • Когато сме законово задължени да го направим: например, за да спазим закона, или в отговор на юридическо производство или законни искания, включително от правоприлагащите органи и правителствени агенции.

Съгласие: Ще разчитаме на Вашето съгласие да използваме Вашата лична информация за пазарни цели, в съответствие с приложимото законодателство.

Какви са правата Ви на лична неприкосновеност в Калифорния?

Законодателството на Калифорния допуска жителите на щата да откажат разкриване на лична информация на трети страни от страна на Марс за целите на директен маркетинг. Може да изберете да се откажете от споделяне на Вашата лична информация с трети страни за пазарни цели по всяко време като подадете писмено искане на нашия адрес за контакт по-горе или по електронната ни поща [email protected]. Моля да имате предвид, че подобно отказване не забранява оповестяването за цели, различни от пазарните. Законодателството на Калифорния също така позволява жители на щата да поискат и да получат от нас веднъж годишно безплатно списък на трети страни (ако има такива), на които сме разкривали лична информация за целите на директния маркетинг в предходната календарна година, както и вида на личната информация, разкрита на тези страни. В случай че сте жител на Калифорния и бихте искал да изискате тази информация, моля, да изпратите Вашето запитване по електронна поща на адрес: [email protected] или като ни пишете на адреса ни за контакти, посочен по-горе. Заявления по телефон или факс няма да бъдат приемани. Полето „Относно“ на електронна поща или пощенския плик и съдържанието на молбата Ви трябва да включват фразата „Вашите права на лична неприкосновеност в Калифорния“ и Вашето име, адрес на електронна поща (ако желаете да получите отговор по електронна поща) или улицата, номер, град, държава, пощенски код (ако желаете да получите отговор по пощата).

Как отговаряме на разкривания, които не бива да бъдат проследявани

Не поддържаме настройки на браузър за непроследяване и към момента не участваме по никакъв начин в подобни рамки, което ще ни позволи да отговорим на сигнали или други механизми от Вас по отношение на събирането на лична информация.

Актуализация: юли 2017 г.

В случай на конфликт между английския текст на нашата Декларация за поверителност и текст, преведен на друг език, предимство има текстът на английски език.